Đời ta có khi là đóm lửa ...

Email In PDF

Đời ta có khi là đóm lửa 

 

{youtube}MW8cCB6R36c{/youtube}

 

Một đêm bước chân về gác nhỏ 
Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi 
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ 
Giờ đây đã quên vườn xưa 
Một hôm bước qua thành phố lạ 
Thành phố đã đi ngủ trưa 
Đời ta có khi tựa lá cỏ 
Ngồi hát ca rất tự do 
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà 
Từ những phố xưa tôi về 
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ 
Mùa xuân đã qua bao giờ 
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ 
Tỉnh ra có khi còn nghe 

Một hôm bước chân về giữa chợ 
Chợt thấy vui như trẻ thơ 
Đời ta có khi là đóm lửa 
Một hôm nhóm trong vườn khuya 
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở 
Đời tôi có ai vừa qua 
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ 
Tôi nghĩ quanh đây hồ như 
Đời ta hết mang điều mới lạ 
Tôi đã sống rất ơ hờ 
Lòng tôi có đôi lần khép cửa 
Rồi bên vết thương tôi quì 
Vì em đã mang lời khấn nhỏ 
Bỏ tôi đứng bên đời kia

TCS

 

Chuyên Mục

b-vfu