[Lớp 10A]: Kết quả thi KSCL tháng 3 lớp 10 năm học 2016 - 2017