[Lớp 10A]: Kết quả bài kiểm tra 1 tiết số 1 học kỳ 2

Email In PDF

học sinh lớp 10A làm bài kiểm tra 1 tiết trên hệ thống thi trực tuyến

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

1

Phùng Xuân Khôi

10

2

Trần Cao Long

10

3

Bùi Vũ Phương Anh

9.67

4

Châu Quang Anh

9.67

5

Trần Thị Vân Chi

9.67

6

Trương Thị Thùy Dương

9.67

7

Nguyễn Thùy Dung

9.33

8

Tạ Hoàng Dương

9.33

9

Nguyễn Thúy Hiền

9.33

10

Nguyễn Thành Long

9.33

11

Nguyễn Minh Ngọc

9.33

12

Ngô Khánh Duy

9

13

Triệu Tiến Hải

9

14

Tạ Thị Hằng

9

15

Nguyễn Trung Hiếu

9

16

Nguyễn Khánh Linh

9

17

Vũ Thị Kim Ngân

9

18

Nguyễn Ngọc Tuấn Anh

8.67

19

Nguyễn Phương Anh

8.67

20

Nguyễn Vân Anh

8.67

21

Nguyễn Thị Linh Chi

8.67

22

Đặng Thu Hà

8.67

23

Nguyễn Văn Hai

8.67

24

Hoàng Trung Hiếu

8.67

25

Đỗ Mạnh Quang

8.67

26

Kiều Thái Sơn

8.67

27

Bùi Minh Dũng

8.33

28

Bùi Ngọc Hưng

8.33

29

Đặng Phúc Lâm

8.33

30

Nguyễn Đức Quang

8.33

31

Nguyễn Thị Thu Trang

8.33

32

Nguyễn Việt Dũng

8

33

Vũ Thị Minh Ngọc

8

34

Phùng Văn Chiến

7.67

35

Nguyễn Việt Hoàng

7.67

36

Nguyễn Thị Thu Phương

7.67

37

Bùi Phước Anh

7.33

38

Nguyễn Trọng Đạt

7

39

Đinh Hương Trang

7

40

Lê Ngọc Hải

6

41

Phạm Minh Hoàng

5

42

TRUNG BÌNH

8,84

 

 

 

ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT (Online) BÀI SỐ 1 – HỌC KỲ 2 – LỚP 10A

1

Bùi Phước Anh

7.33

2

Bùi Vũ Phương Anh

9.67

3

Châu Quang Anh

9.67

4

Nguyễn Ngọc Tuấn Anh

8.67

5

Nguyễn Phương Anh

8.67

6

Nguyễn Vân Anh

8.67

7

Nguyễn Thị Linh Chi

8.67

8

Trần Thị Vân Chi

9.67

9

Phùng Văn Chiến

7.67

10

Nguyễn Thùy Dung

9.33

11

Bùi Minh Dũng

8.33

12

Nguyễn Việt Dũng

8

13

Ngô Khánh Duy

9

14

Tạ Hoàng Dương

9.33

15

Trương Thị Thùy Dương

9.67

16

Nguyễn Trọng Đạt

7

17

Nguyễn Thị Giang

KT

18

Đặng Thu Hà

8.67

19

Nguyễn Văn Hai

8.67

20

Lê Ngọc Hải

6

21

Triệu Tiến Hải

9

22

Tạ Thị Hằng

9

23

Nguyễn Thúy Hiền

9.33

24

Hoàng Trung Hiếu

8.67

25

Nguyễn Trung Hiếu

9

26

Nguyễn Việt Hoàng

7.67

27

Phạm Minh Hoàng

5

28

Bùi Ngọc Hưng

8.33

29

Phùng Xuân Khôi

10

30

Đặng Phúc Lâm

8.33

31

Nguyễn Khánh Linh

9

32

Nguyễn Thành Long

9.33

33

Trần Cao Long

10

34

Vũ Thị Kim Ngân

9

35

Nguyễn Minh Ngọc

9.33

36

Vũ Thị Minh Ngọc

8

37

Nguyễn Thị Thu Phương

7.67

38

Đỗ Mạnh Quang

8.67

39

Nguyễn Đức Quang

8.33

40

Kiều Thái Sơn

8.67

41

Đinh Hương Trang

7

42

Nguyễn Thị Thu Trang

8.33

TRUNG BÌNH

8,84