Video thí nghiệm hóa học lớp 12

Email In PDF
THÍ NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁC KIM LOẠI NHÓM B
 
Dung dịch AgNO3 + NaOH
{youtube}GG0aWQdWHsQ{/youtube}
Điều chế và tính chất của Cr(OH)3
 
Đồng tác dụng với oxi 
 
 Đồng tác dụng với HNO3
 
 Đồng tác dụng với H2SO4 đặc
 
 Đồng tác dụng với Clo
 
 Đồng tác dụng với dung dịch AgNO3
 
 Đồng (II) hidroxit tác dụng với dung dịch NH3
 
 Dung dịch CuSO4 tác dụng với Sắt
 
 Điều chế Cu(OH)2
 
 CuSO4 tác dụng với Na2S
 {youtube}L1kJfdaSMbE{/youtube}
 Làng lư đồng An Hội (Tp HCM)
 

Chuyên Mục

b-vfu