Bài giảng online

Email In PDF

 

BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN

LỚP 10

1. Axit Sunfuric

2. Clo

 LỚP 11

1. Axit Nitric

2. Bài Photpho

3. Sự điện li

 LỚP 12

1. Tính chất hóa học của kim loại

2. Ăn mòn kim loại

 BÀI GIẢNG TỔNG HỢP KHÁC

 

 

 

Chuyên Mục

b-vfu