Lớp chủ nhiệm tham quan Thiên đường Bảo sơn (6/10/2013)

Email In PDF

Ngày 6/10/2013, Chi hội phụ huynh HS, GVCN đã tổ chức buổi tham quan công viên Thiên đường BS và Văn Miếu Quốc Tử Giám cho toàn thể HS lớp 12G

   photo Bothai_minh1_zps852f678d.jpg photo 1383256_243026805844584_1672897225_n_zps945b4aa6.jpg

 photo 1384176_243027519177846_453289264_n_zpsd949b9e5.jpg

 photo Bothai_minh_zps2a9a6a3d.jpg

 photo An1_zpsbf3cd11b.jpg

 photo 1383299_243030382510893_1247546858_n_zps06d1942e.jpg

 photo 1383247_243027609177837_702717777_n_zpse3e2ce18.jpg

 photo 1381738_243027435844521_1811360422_n_zps52a4161b.jpg

 photo 1382827_243027832511148_797462319_n_zps18125b96.jpg

 photo 1377517_243030729177525_2089798074_n_zps539f591d.jpg

 photo 1380339_243030629177535_688018210_n_zps1aff364d.jpg

 photo 1381431_243028062511125_1248840588_n_zps26eb9ce0.jpg

 photo 1380347_243030529177545_977596733_n_zpsf35271b9.jpg

 photo 1378847_243030675844197_1199914785_n_zps3cf32c3d.jpg

 photo 598625_243027202511211_2075545840_n_zps2045790f.jpg

 photo 1375729_243030839177514_642727154_n_zps572a174f.jpg

 photo 1375741_243027932511138_625948041_n_zpsa5e0e912.jpg

 photo 1013137_243026982511233_119551008_n_zps95c1ece9.jpg

 photo 1173589_243028002511131_111983319_n_zpscb414f35.jpg  photo 993400_243030395844225_99442407_n_zps2d2b0087.jpg

 photo IMG_1215_zps121b884a.jpg

 photo IMG_1214_zps6e29874d.jpg

 photo RuaDM5_zps090967a5.jpg

 photo IMG_1201_zps6a9d16a2.jpg

 photo IMG_1200_zps2593954a.jpg

 photo IMG_1191_zps0d0a73c0.jpg  photo IMG_1180_zps2bbb729f.jpg

 photo IMG_1177_zps515c9653.jpg

 photo IMG_1175_zps67162df0.jpg

 photo IMG_1172_zpsbbe50544.jpg

 photo IMG_1171_zps39cd486f.jpg

 

 photo IMG_1169_zpscf2ca4b1.jpg

 photo IMG_1167_zps8e02b114.jpg

 photo IMG_1166_zps20ba41a6.jpg

 photo IMG_1165_zpsc1bd9d0d.jpg

 photo IMG_1162_zps7161ca38.jpg

 photo IMG_1151_zps281f0568.jpg

 photo IMG_1149_zpsa1453347.jpg

 photo IMG_1147_zps9f079e83.jpg

 photo IMG_1145_zpsc5ec8b67.jpg

 photo IMG_1141_zpsa7c48d51.jpg

 photo IMG_1137_zpse4f88642.jpg

 photo IMG_1135_zps0b42d691.jpg

 photo IMG_1131_zps5de5fa99.jpg

 photo IMG_1105_zps0bfaaa09.jpg

 photo IMG_1104_zps2f815edb.jpg

 photo IMG_1096_zpsbe0b672b.jpg

 photo IMG_1094_zps4f1f44b6.jpg

 photo IMG_1092_zps103cea19.jpg

 photo IMG_1091_zpsc4d16015.jpg

 photo IMG_1090_zps95b09129.jpg

 photo IMG_1086_zps90a34fb4.jpg

 photo IMG_1085_zpsb16c950a.jpg

 photo IMG_1081_zps849e0d17.jpg

 photo IMG_1080_zpsd03a50f9.jpg

 

 

 

 

Chuyên Mục

b-vfu