Học sinh đạt điểm cao môn Hóa trong kỳ thi TS ĐH

Email In PDF

Danh sách học sinh Trường THPT Trần Phú đạt điểm 9 trở lên môn Hóa học trong kỳ thi TS ĐH 2013.

 

 

1 Lê Thị Vân Anh 12E KHA Hóa 9.25
2 Đặng Quý Đôn 12E BKA Hóa 9.00
3 Mai Thị Thanh Hằng 12E KHA+NHF Hóa 9.50
4 Hoàng Thị Như Ngọc 12E KHA Hóa 9.00
5 Nguyễn Huy Quang 12E BKA Hóa 9.25
6 Trần Hồng Quân 12E KHA Hóa 9.50
7 Trần Thị Hà Trang 12E KHA Hóa 9.00
8 Lỗ Quốc Tuấn 12E KHA Hóa 9.00
9 Nguyễn Thị Yến 12E KHA Hóa 9.00
10 Dương Thị Tiến 12E YTC.B Hóa 9.00
11 Nguyễn Thị Yến 12E YHB.B Hóa 9.00
12 Nguyễn Hoàng Diệp Anh 12G ĐH Kinh tế Hóa 9.00
13 Nguyễn Thị Minh Huyền 12G ĐH dược Hóa 9.75
14 Ngô Thị Lợi 12G ĐH Quân Y Hóa 9.50
15 Nguyễn Tiến Ngọc 12G HV An ninh Hóa 9.50
16 Bùi Anh Vũ 12G HV Bưu chính Hóa 9.00
17 Nguyễn Đức Anh (A) 12H ĐH Công nghệ Hóa 9.00
18 Nguyễn Hoàng Hiệp 12N HVKTQS Hóa 9.00
 

Chuyên Mục

b-vfu