Học sinh tiêu biểu

Email In PDF

 

Về một số học sinh tiêu biểu các khóa:


ĐIỂM THI THPT QG MÔN HÓA CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐỘI TUYỂN HÓA 12

NĂM HỌC 2016 – 2017

Dương Đức Anh

15/08/1999

Nam

9,75

Đặng Hồng  Hà

20/11/1999

Nữ

9,25

Phan Duy Hiếu

16/04/1999

Nam

9,25

Phùng Đắc Huy

04/06/1999

Nam

9,50

Nguyễn Thị Khánh Huyền

18/10/1999

Nữ

9,75

Hoàng Thị Lan

30/07/1999

Nữ

9,75

Đỗ Phương Linh

23/06/1999

Nữ

9,50

Nguyễn Văn Mạnh

26/02/1999

Nam

8,75

Nguyễn Thị Nhung

29/03/1999

Nữ

9,50

Đàm Tiến Thành

21/11/1999

Nam

8,75

Phùng Tiến Thông

09/02/1999

Nam

8,75

TRUNG BÌNH

9,32


HỌC SINH TIÊU BIỂU KHÓA 2008 - 2011

1.

Đại Thị Huyền - 12M

Giải Nhất

2.

Vũ Duy Linh - 12M

Giải Nhì

3.

Phùng Hoàng Quyền - 12M

Giải Nhì

4.

Bạch Đăng Lưu - 12M

Giải Nhì

5.

Nguyễn Thị Huyền Trang - 12M

Giải Nhì

6.

Nguyễn Hữu Trung Anh - 12M

Giải Nhì

7.

Nguyễn Hoàng Sơn - 12M

Giải Ba

8.

Chu Hồng Ngọc - 12M

Giải Ba

 


HỌC SINH TIÊU BIỂU KHÓA 2010 - 2013

1

Mai Thị Thanh Hằng - 12E

Giải Nhì

2

Đặng Quý Đôn - 12E

Giải Ba

3

Trần Hồng Nhung - 12G

Giải Ba

4

Nguyễn Ngọc Quỳnh - 12E

Giải Ba

5

Trần Mạnh Thắng - 12E

Giải Ba

6

Ngô Thị Lợi - 12G

Giải Ba

7

Dương Thị Tiến - 12E

Giải Ba

8

Lương Thị Minh Nguyệt- 12G

Giải KK

9

Lê Thị Vân Anh - 12E

Giải KK

10

Nguyễn Hoàng Hiệp - 12N

Giải KK

11

Vũ Ngọc Mai - 12E

Giải KK

12

Nguyễn Tuấn Minh - 12E

Giải KK


HỌC SINH TIÊU BIỂU KHÓA 2011 - 2014

 

1

NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN - 11D

2

LÊ TUẤN ANH - 11D

3

VŨ THỊ BÍCH HỒNG - 11D

4

ĐỖ THỊ MINH HUỆ - 11D

5

NGUYỄN HUY QUYẾT - 11D

6

NGUYỄN NGỌC SƠN - 11D

7

NGUYỄN QUANG HÒA - 11D

8

TRẦN TUẤN ANH - 11D

9

HOÀNG THỊ THÚY LAN - 11D

10

NGUYỄN NHƯ TUẤN ANH - 11G

11

CHU THỊ PHƯƠNG THẢO - 11D

12

PHÙNG TIẾN DUY - 11G

Dương Đức Anh

15/08/1999

Nam

9,75

Đặng Hồng  Hà

20/11/1999

Nữ

9,25

Phan Duy Hiếu

16/04/1999

Nam

9,25

Phùng Đắc Huy

04/06/1999

Nam

9,50

Nguyễn Thị Khánh Huyền

18/10/1999

Nữ

9,75

Hoàng Thị Lan

30/07/1999

Nữ

9,75

Đỗ Phương Linh

23/06/1999

Nữ

9,50

Nguyễn Văn Mạnh

26/02/1999

Nam

8,75

Nguyễn Thị Nhung

29/03/1999

Nữ

9,50

Đàm Tiến Thành

21/11/1999

Nam

8,75

Phùng Tiến Thông

09/02/1999

Nam

8,75

9,32

 

Chuyên Mục

b-vfu