Lớp 10A: Kết quả thi KSCL tháng 10 lớp 10A

Email In PDF

10A: Kết quả thi KSCL tháng 10 lớp 10A

Hàng trên: Hai/Hưng/Q.Anh

Hàng dưới: Giang/Quang/Hoàng

 

DANH SÁCH CÁC HỌC SINH DẪN ĐẦU LỚP 10A

1. Nguyễn Văn Hai - (Vân Hội) (Tiếp tục dẫn đầu)

2. Bùi Ngọc Hưng - (Kim Long)

3. Châu Quang Anh - (Gia Khánh)

4. Nguyễn Thị Giang - (Kim Long)

5. Đỗ Mạnh Quang - (Minh Quang)


Học sinh tiến bộ nhất: PHẠM MINH HOÀNG (Tăng trưởng 24 bậc so với tháng 8)

Học sinh đạt điểm 10 môn Hóa: TRIỆU TIẾN HẢI

XEM CHI TIẾT

 

 

 


 

Chuyên Mục

b-vfu