Lớp 10A: Tổ chức sinh nhật tháng 9 và tháng 10

Email In PDF

15/10/2016, tập thể lớp 10A đã tổ chức sinh nhật 5 học sinh sinh tháng 9 và tháng 10

1, Nguyễn Ngọc Tuấn Anh

2. Tạ Hoàng Dương

3. Nguyễn Thị Giang

4. Nguyễn Việt Hoàng

6. Nguyễn Minh Tuấn

 

 

 

 

 

 


 

Chuyên Mục

b-vfu