HS 10A: Trao phần thưởng của Hội PH cho 3 HS đạt điểm KSCĐ T8 cao nhất

Email In PDF

 

HS 10A: Trao phần thưởng của Hội PH cho 3 HS đạt điểm KSCĐ T8 cao nhất

 

TT

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

LỚP

KHỐI

ĐIỂM THI

Toán

Hóa

TỔNG

 


1

Nguyễn Văn

Hai

10A

A

10.00

8.60

9.00

27.60

2

Châu Quang

Anh

10A

A

9.00

9.00

9.00

27.00

3

Nguyễn Thùy

Dung

10A

A

8.50

8.20

9.40

26.10

 

Chuyên Mục

b-vfu