Video thí nghiệm hóa học lớp 10

Email In PDF

 

THÍ NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
 
Thí nghiệm phát hiện ra hạt nhân nguyên tử (Vietnamese)
 

Hạt nhân nguyên tử | GiapSchool (Vietnamese)

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
 
 Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học Menđêlêep (Vietnamese)
LIÊN KẾT HÓA HỌC
 
 Liên kết cộng hóa trị (English)
 
  Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion (English)
 
 Lai hóa obitan, sự xen phủ obitan (English)
CÁC NGUYÊN TỐ HALOGEN
 
Khí clo tác dụng với Hidro
 
 Khí clo tác dụng với Natri
 
 Khí clo tác dụng với Sắt
 
Khí clo tác dụng với nước
 
 Khí clo tác dụng với nhôm
 
Điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm
Axit HCl tác dụng với sắt
 Axit HCl tác dụng với Đồng (II) hidroxit
 Axit HCl tác dụng với Sắt (III) hidroxit
 
 Dung dịch AgNO3 tác dụng với NaCl
Thí nghiệm thử khả năng tan của khí HCl

Nhôm tác dụng với dung dịch HCl (Có trong dd nước cọ nhà VS)

NGUY HIỂM, KHÔNG ĐƯỢC LÀM THỬ TẠI NHÀ!!!!!!

Brom tác dụng với bột nhôm 
 Brom tác dụng với NaI
 Brom tác dụng với dung dịch SO2
 Iot tác dụng với hồ tinh bột
 
 Sự thăng hoa của Iot
 
 Iot tác dụng với Magie
 
 Iot tác dụng với bột Nhôm
CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIA (Updating ....)
 
 
 
CÂN BẰNG HÓA HỌC - TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
 
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng 2NO2 <==> N2O4 
 {youtube}VdW5u7Z6vC4{/youtube}
 Ảnh hưởng của áp suất đến cân bằng 2NO2 <==> N2O4 
 
Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng 
Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng 
Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng 
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng 
 

 

 

 

Chuyên Mục

b-vfu